Турция

„Пътуването те оставя безмълвен, а след това те превръща в разказвач“

– Ибн Батута